VersenyekFIGYELEM!!!

 

Felhívás

Bugát Pál

a Bugát Pál XXX. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedőben való részvételre

Nevezési határidő: 2013. március 10.

Jelentkezési lap itt tölthető le.

FIGYELEM!!!Vissza a lap tetejére

Képek a Bugát Pál XXIX. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő döntőjéről


Vissza a lap tetejére

A Bugát Pál XXIX. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő döntőjének eredménye

2012. augusztus 23–25., Mátrafüred – Gyöngyös

1. helyezett

Árpád Gimnázium, Tatabánya 220 pont

Csapattagok: Brunner Kristóf, Luterán Veronika, Aczél Dóra

Felkészítő tanárok: Katonáné Tímár Mária, Németh Krisztina, Balpatakiné Pintér Zsuzsanna

2. helyezett

Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös 216 pont

Csapattagok: Tóth Csenge Anna, Várallyay Sámuel, Giczei Zita

Felkészítő tanárok: Molnárné Borbás Katalin, Illésné Törő Melinda, Ombódiné Madai Judit

3. helyezett

Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd 213 pont

Csapattagok: Enyedi Vivien, Kalmár Ildikó, Kubovics Márta

Felkészítő tanárok: Tiringerné Bencsik Margit, Kitzinger István

További részletekért kattintson ide!


Vissza a lap tetejére

A Bugát Pál XXIX. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő döntőjének (2012. augusztus 23–25.) feladatai


Vissza a lap tetejére

Beszámoló a 29. alkalommal megrendezett Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedőről

Ebben az évben 29. alkalommal került megrendezésre a TIT Stúdió Egyesület által szervezett Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő. Az idei vetélkedő fő témája: „Mozgás minden szinten, a csillagoktól az atomokig” volt. A mozgás témakör az olimpiai év miatt került előtérbe. Néhány feladat kifejezetten ehhez kapcsolódott.

A minden évben több száz diákot „megmozgató” versenynek sajátos hangulata van, melyet sikerült megőrizni az évtizedek alatt. Az elmúlt közel három évtized alatt a vetélkedőnek rangos hagyományai alakultak ki. A döntőn jelen lévő kollégák elismerésüket fejezték ki ezért a szervezőknek.

A vetélkedő célja kezdetektől fogva az volt, hogy a természet jelenségeit komplexen és átfogó módon láttatva segítse elő a diákok tanulását, mellyel szolgálja a tehetségkutatást, a tehetséggondozást, és nem utolsó sorban a kiemelkedő tudással rendelkező fiatalok elismerését. A diákokkal való beszélgetések részeként, az előadások során felhívjuk figyelmüket a természettudományokkal való foglalkozásokra, mint lehetséges életpályára, melynek jó eszköze a Vetélkedő. A Bugát Pál Természettudományi Vetélkedőn résztvevő gyerekek személyes beszélgetéseken elmondták, hogy elsősorban műszaki-természettudományos pályák felé orientálódnak. Valóban a zsűri tagjai többükkel találkoztak hallgatóként az ELTE-n, a BME-n stb.

A középiskolák 3-3 fős csapatokkal képviseltették magukat az idén is az ország minden tájáról. A kezdetektől fogva fontosnak tartottuk az egyéni munka mellett a csapatmunka megkedveltetését is, mely napjainkban kiemelkedő fontosságú az élet minden területén. Feladatsoraink ugyan négy iskolai tantárgyhoz kötődnek, a fizika, a kémia, a biológia és az utóbbi 10 évben a földrajzhoz, de ezeken belül szinte mindegyik feladat megoldása valamilyen értelemben komplex ismereteket, kreativitást, alkotó gondolkodást, az ismeretek alkalmazását igényli a tanulóktól az évente változó fő témakörhöz kapcsolódóan.

A vetélkedő első fordulóján, melyet hagyományosan a tavaszi szünet egyik napján rendeztünk meg, a csapatok a döntőre való válogatás alapjául szolgáló 3 órás írásbeli dolgozatot írtak az ELTE TTK északi épületében. Közülük került ki az a 12 csapat, akik az augusztus végén, 23-25. között a Mátrában megrendezett három napos döntőn mérhették össze tudásukat.

A korábbi évekhez hasonlóan a döntőben az idén is az írásbeli fordulóra az első nap délutánjának első felében került sor. A vacsora előtt még két, a témához kapcsolódó tudományos ismeretterjesztő előadás következett.

Az első előadást Dr. Juhász Árpád, a kontinensek vándorlásáról és gleccserek mozgásáról beszélt, majd előadása végén bemutatott egy 10 perces részletet a témából készülő filmjéből. A második előadást jelen ismertető szerzője tartotta a mozgás jelenségének tudományos megismerésnek kezdeti lépéseiről, Galilei és Newton munkásságát kiemelve.

A nap zárásaként egy, az utóbbi két évben bevezetett új programra is lehetőségünk nyílt ismét, mely a Mátra Múzeum természettudományi kiállításainak megtekintése (Élettudományi és Földtudományi kiállítások) volt. A bemutatót professzor dr. Füköh Levente, a Mátra Múzeum igazgatója tartotta, mely igazi kuriózum volt.

Másnap délelőtt került sor a laboratóriumi gyakorlatra és az informatikai fordulóra. Délutánra kirándulást szerveztünk a résztvevők számára, melyen a nagy meleg miatt meglehetősen elfáradtak a versenyzők. A szokásoknak megfelelően este a zsűri tagjai ismertették az írásbeli és a gyakorlati fordulókon nyújtott tanulói teljesítményekkel kapcsolatos tapasztalataikat, elmondták a feladatok helyes megoldásait. Az írásbeli feladatok mind a négy részére 40-40, összesen 160 pontot, az informatikai fordulóra és a laboratóriumi feladatokra egyaránt 50-50 pontot szerezhettek a csapatok.

A tanulók összességében jól teljesítettek, kreatív, ötletes megoldásokat adtak, elsősorban a szöveges választ igénylő kérdésekre.

Az utolsó délelőtt a hagyományos szóbeli fordulóra került sor dr. Szerényi Gábor vezetésével. Itt még további 93 pontot lehetett volna szerezni. A verseny résztvevői végig fegyelmezettek voltak, kiválóan teljesítve az előírt feladatokat, melyek jellege változatos volt, mint TOTO, különböző adatok becslése, mely idén némely állat legnagyobb sebességére vonatkozott stb.. Élvezetesek és egyben tanulságosak is voltak az egyes kérdések, melyek értékelése után minden esetben megmondtuk a helyes válaszokat is, hiszen célkitűzésünk egyik fontos eleme, hogy érdekes, új tudással, szemlélettel és élményekkel gazdagodva térjenek haza a diákok.

Fontosnak tartjuk a vetélkedő mintegy nyitott szellemiségét, az állandó kontaktust, együttműködést a tanárkollégákkal és a diákokkal. Ezért a szóbeli elején mindenki láthatta az összes csapat addig szerzett pontszámát a részpontszámokkal együtt, majd ezt követően teljesen nyílt volt a vetélkedő. Az egyes csapatok által elért aktuális pontszámokat egy Excel táblázatban rögzítettük összegző résszel ellátva. A táblázatot az egyes szóbeli részek pontozása után is folytattuk, melyet kivetítettünk a diákok és a nézők számára. Így minden egyes feladat után látni lehetett az összes csapat addig elért pontszámát. Az utolsó percig nem húzódott szét a mezőny, több esetben is előfordult, hogy változott a sorrend, így végig izgalmas volt a verseny.

A szóbeli forduló korábbi évekhez hasonlóan két részből állt. Az első rész végéig versenyben volt az összes csapat, és csak ennek legvégén derült az ki, hogy melyik az a három csapat, akik a legmagasabb pontszámot elérve megkaphatják az úgynevezett döntő kérdést, melyre 5 perces felkészülést követően 5 percben kellett válaszolni 10 pontért. Ez idén a következő kérdést tettük föl a legjobb három csapat számára: „Milyen szerepe lehet a sportnak az emberek életében? Térjenek ki a tömegsportra és a versenysportra is! Milyen előnyök – hátrányok – veszélyek lehetnek? Támassza alá mondandóját természettudományos érvekkel!”

Eddigi hagyományainknak megfelelően a csapatok nyári kutatómunkáját bemutató, úgynevezett hozománydolgozatok is szoros kapcsolatban voltak a vetélkedő idei fő témájával. A legtöbben irodalmi összefoglalókat írtak. Saját vizsgálat elvégzésére csak kevesen vállalkoztak. A dolgozathoz használt források megjelölésével, mint minden évben, idén is voltak problémák. A legritkább esetben jelölték ezeket a szöveg megfelelő helyein. De sokan az ábrákra sem hivatkoztak, illetve olyan is előfordult, hogy hivatkoztak ugyan ábrára, melyen különböző dolgok láthatók, de nem volt benne a dolgozatban. Az oldalszámozás pedig majdnem mindenkinél lemaradt. Az idén egy külön díjat a legjobb dolgozat szerzőinek adtunk, akik írásukban a káosz témakörével foglalkoztak. Az elméleti alapok ismertetését követően egy egyszerű, a csapat által elvégzett vizsgálatot is leírtak.

Itt kifejezem ki köszönetemet a felkészítő tanárok áldozatos munkájáért, akik közül az idén is többen elkísérték a csapatokat. És köszönet szponzorainknak, akik lehetővé tették a vetélkedő megrendezését!

Az első három helyezett csapat díját hagyományosan a TIT Stúdió Egyesület biztosította. A 4. helyezett csapat a Mátra Művelődési Központ, az 5. a Berze Nagy János Gimnázium jutalmait kapták.

A vetélkedő támogatói: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Bugát-Richter Természettudományi Alapítvány, Gyöngyös Város Önkormányzata, ELTE Természettudományi Kar, MVM Paksi Atomerőmű Rt.

Az idei zsűri tagjai a következők voltak: Makádi Mariann főiskolai docens (földrajz), Dr. Munkácsy Katalin főiskolai docens (számítástechnika), Dr. Róka András főiskolai docens (kémia és laboratóriumi gyakorlat) és Dr. Szerényi Gábor középiskolai tanár (biológia).

További információk a korábbi évekből: http://members.iif.hu/rad8012/index_elemei/bugat.htm

Dr. Radnóti Katalin
főiskolai tanár
ELTE TTK Fizikai Intézet
a zsűri elnöke

FIGYELEM!!!

Vissza a lap tetejére

Képek a Bugát vetélkedő országos elődöntőjéről

A XXIX. alkalommal megrendezésre került Bugát Vetélkedő helyszínének az ELTE Természettudományi Kara adott otthont. tovább...


Vissza a lap tetejére

Bugát Pál XXIX. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő döntőjébe jutott középiskolák és csapataik

A maximális elérthető összpontszám: 160 pont volt.

A részpontszámok:

Helyezés Cssz. Középiskola Földrajz Fizika Kémia Biológia Összesen
1. 35. Berze Nagy János Gimn., Szakiskola és Koll., Gyöngyös 21 34 33 40 128
2. 9. Bethlen Gábor Ref. Gimn., Hódmezővásárhely 24 39 28 25 116
3. 2. Árpád Gimn., Tatabánya 23 29 25 34 111
4. 22. Berze Nagy János Gimn., Szakiskola és Koll., Gyöngyös 18 22 34 32 106
5. 32. Vörösmarty Mihály Gimn., Érd 27 14 32 32 105
6. 29. Varga Katalin Gimn., Szolnok 15 35 29 25 104
7. 21. III. Béla Gimn., Baja 19 30 25 27 101
8. 31. Veres Pálné Gimn., Budapest 25 24 24 23 96
9. 6. III. Béla Gimn., Baja 23 25 20 27 95
10. 17. Veres Pálné Gimn., Budapest 19 23 20 30 92
10. 43. Bányai Júlia Gimn., Kecskemét 24 11 26 31 92
11. 28. Szinyei Merse Pál Gimn., Budapest 20 22 27 21 90
11. 36. Bethlen Gábor Ref. Gimn., Hódmezővásárhely 19 28 14 29 90
12. 15. Varga Katalin Gimn., Szolnok 23 27 28 10 88
13. 3. Baár-Madas Ref. Gimn., Budapest 20 21 27 18 86
13. 8. Berze Nagy János Gimn., Szakiskola és Koll., Gyöngyös 17 19 22 28 86

Gratulálunk a nyertes csapatoknak!

Az országos döntőbe jutott csapatok 2012. augusztus 23–25. között találkoznak Gyöngyösön–Mátrafüreden.

Jó felkészülést és sok sikert kívánunk a döntőn való részvételhez!

Juhász Nagy Ágnes dr. Radnóti Katalin
igazgató
TIT Stúdió Egyesület
főiskolai tanár
ELTE TTK
a zsűri elnöke

Vissza a lap tetejére

Bugát Pál XXIX. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő

Országos elődöntő 2012. április 5-én az ELTE Természettudományi Karán

29. éve kerül megrendezésre a TIT Stúdió Egyesület által meghirdetett Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő, mely az országos tanulmányi versenyek közül a legrégibb középiskolai csapatverseny. tovább...


Vissza a lap tetejére

 

Felhívás

Bugát Pál

a Bugát Pál XXIX. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedőben való részvételre

Nevezési határidő: 2012. március 20.


Vissza a lap tetejére

2011-ben írtuk...

2010-ben írtuk...

2009-ben írtuk...

2008-ban írtuk...

2007-ben írtuk...

2006-ban írtuk...

2005-ben írtuk...

2004-ben írtuk...


Vissza a lap tetejére